ตัวชี้วัดที่ 033: อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน เขตฯ 01

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

4.11

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- < 3.65 - < 3.60
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

อัตราต่อพันประชากร 4.11

จำนวนที่ผ่าน

4 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 50%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (< 3.65)Q4 (< 3.60)ผลงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เชียงใหม่609,1176.586.582022-02-26 16:57:46
ลำพูน51,8152.752.752022-02-26 16:57:46
ลำปาง143,1774.414.412022-02-26 16:57:46
แพร่41,4802.702.702022-02-26 16:57:47
น่าน24,3350.460.462022-02-26 16:57:47
พะเยา52,4772.022.022022-02-26 16:57:47
เชียงราย368,1934.394.392022-02-26 16:57:48
แม่ฮ่องสอน102,4974.004.002022-02-26 16:57:48
 13633,091  4.11      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต ≤ 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.6 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log