ตัวชี้วัดที่ 012.2: ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตฯ 08

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

74.86

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 60.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

ร้อยละ 74.86

จำนวนที่ผ่าน

6 85.71%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 14.29%

(ข้อมูลจาก HDC : 1 ธันวาคม 2564 10:33)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
บึงกาฬ4,3425,42281.9679.9980.0980.0880.082021-12-01 10:32:57
หนองบัวลำภู3,8494,26990.9890.6390.3590.1690.162021-12-01 10:32:37
อุดรธานี8,17310,81277.4375.8675.7275.5975.592021-12-01 10:32:38
เลย9,28911,53882.6380.5580.5180.5180.512021-12-01 10:32:39
หนองคาย4,7955,74785.0183.5583.5183.4383.432021-12-01 10:32:39
สกลนคร9,26315,79459.7559.0058.6958.6558.652021-12-01 10:32:41
นครพนม7,8369,93191.0979.2879.1978.9078.902021-12-01 10:32:41
 47,54763,513    74.86      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log