ตัวชี้วัดที่ 012.2: ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตฯ 06

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

60.8

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 60.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

ร้อยละ 60.8

จำนวนที่ผ่าน

2 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 75%

(ข้อมูลจาก HDC : 1 ธันวาคม 2564 10:33)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สมุทรปราการ1,3242,94759.9955.6350.5444.9344.932021-12-01 10:32:28
ชลบุรี4,89011,92245.9345.8543.4041.0241.022021-12-01 10:32:30
ระยอง2,9385,17866.6558.3257.5956.7456.742021-12-01 10:32:31
จันทบุรี6,4579,04981.9577.1974.7471.3671.362021-12-01 10:32:31
ตราด2,6113,97878.4166.3965.9265.6465.642021-12-01 10:32:31
ฉะเชิงเทรา2,9384,89473.5760.0760.0360.0360.032021-12-01 10:32:32
ปราจีนบุรี4,2436,66566.0263.9263.7563.6663.662021-12-01 10:32:32
สระแก้ว5,2135,71993.8892.0491.6991.1591.152021-12-01 10:32:33
 30,61450,352    60.80      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log