ตัวชี้วัดที่ 012.2: ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

78.63

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 60.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 78.63

จำนวนที่ผ่าน

7 87.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 12.5%

(ข้อมูลจาก HDC : 1 ธันวาคม 2564 10:33)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ราชบุรี3,7415,27673.4371.5371.2270.9170.912021-12-01 10:32:48
กาญจนบุรี4,8155,59287.9086.2486.1286.1186.112021-12-01 10:32:48
สุพรรณบุรี8,0379,40886.4485.6185.4885.4385.432021-12-01 10:32:49
นครปฐม3,2074,33479.5376.4174.0174.0074.002021-12-01 10:32:49
สมุทรสาคร1,7772,71073.3668.9066.8965.5765.572021-12-01 10:32:50
สมุทรสงคราม9901,32277.3275.3875.0674.8974.892021-12-01 10:32:50
เพชรบุรี2,7523,59784.7176.7876.6576.5176.512021-12-01 10:32:50
ประจวบคีรีขันธ์3,6244,57080.0879.4079.3579.3079.302021-12-01 10:32:51
 28,94336,809    78.63      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log