ตัวชี้วัดที่ 010: ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ เขตฯ 07

Map

ร้อยละ

94.81

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 75.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 07

ร้อยละ 94.81

จำนวนที่ผ่าน

4 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 75.00)FilesLast update
ขอนแก่น2626100.00100.002021-10-14 13:52:29
มหาสารคาม1313100.00100.002021-10-14 13:33:19
ร้อยเอ็ด201680.0080.002021-10-14 16:35:32
กาฬสินธุ์1818100.00100.002021-10-14 14:10:55
 777394.81   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แห่ง)

B = จำนวนอำเภอ 878 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-20 12:52:31
Update: ชัยภูมิ

by ชัยณรงค์

2021-10-20 10:25:30
Update: ตรัง

by chalerm

2021-10-20 09:51:28
Update: ปทุมธานี

by ศิราภรณ์

2021-10-20 09:13:32
Update: พะเยา

by นงคราญ

2021-10-19 15:32:02
Update: สระบุรี

by อัญชลี

log