ตัวชี้วัดที่ 015: ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน) เขตฯ 01

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 100.00 - >= 100.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

8 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
เชียงใหม่11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ลำพูน11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ลำปาง11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
แพร่11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
น่าน11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
พะเยา11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เชียงราย11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
แม่ฮ่องสอน11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
 88100.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มีข้อมูลการสำรวจการใช้และปริมาณสารเคมีทางการเกษตร และการใช้สารหรือวิธีการอื่นที่ปลอดภัยไม่ใช่สารเคมี (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (76 จังหวัด ไม่รวม กทม.) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:04:12
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:12
Update: นนทบุรี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:12
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:12
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:12
Update: อ่างทอง

by ทรงพล

log