ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย เขตฯ 10

Map

จำนวน

129550

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 400000.00 >= 600000.00 >= 800000.00 >= 1000000.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 10

จำนวน 129550

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 400000.00)Q2 (>= 600000.00)Q3 (>= 800000.00)Q4 (>= 1000000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ศรีสะเกษ68,9266964.008076.0017221.0068926.0068926.002020-09-25 15:45:10
อุบลราชธานี31,3501460.001481.0010848.0031350.0031350.002020-09-25 15:45:22
ยโสธร8,6892406.003449.007885.008689.008689.002020-09-25 15:45:36
อำนาจเจริญ11,6443521.007133.008215.0011644.0011644.002020-09-25 15:45:54
มุกดาหาร8,9413266.003810.006519.008941.008941.002020-09-25 16:05:49
 129,550    129550.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1000000
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>