ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย เขตฯ 09

Map

จำนวน

122647

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 400000.00 >= 600000.00 >= 800000.00 >= 1000000.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 09

จำนวน 122647

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 400000.00)Q2 (>= 600000.00)Q3 (>= 800000.00)Q4 (>= 1000000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
นครราชสีมา35,23320701.0023069.0031398.0035233.0035233.002020-09-25 15:44:47
บุรีรัมย์49,86320433.0034570.0045459.0049863.0049863.002020-09-25 15:44:55
สุรินทร์18,4669690.0011408.0017335.0018466.0018466.002020-09-25 15:45:02
ชัยภูมิ19,085974.004493.0010206.0019085.0019085.002020-09-25 15:45:45
 122,647    122647.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1000000
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>