ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย เขตฯ 08

Map

จำนวน

76543

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 400000.00 >= 600000.00 >= 800000.00 >= 1000000.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

จำนวน 76543

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 400000.00)Q2 (>= 600000.00)Q3 (>= 800000.00)Q4 (>= 1000000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
บึงกาฬ3,255329.00617.002947.003255.003255.002020-09-25 16:11:13
หนองบัวลำภู3,520846.00906.002066.003520.003520.002020-09-25 15:46:01
อุดรธานี18,2743132.003157.0017013.0018274.0018274.002020-09-25 16:00:34
เลย8,7512367.002538.008480.008751.008751.002020-09-25 16:04:17
หนองคาย13,3554984.007654.0010135.0013355.0013355.002020-09-25 16:04:25
สกลนคร12,2332196.002466.004961.0012233.0012233.002020-09-25 16:05:12
นครพนม17,1558063.0011782.0015086.0017155.0017155.002020-09-25 16:05:40
 76,543    76543.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1000000
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>