ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย เขตฯ 06

Map

จำนวน

101461

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 400000.00 >= 600000.00 >= 800000.00 >= 1000000.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

จำนวน 101461

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 400000.00)Q2 (>= 600000.00)Q3 (>= 800000.00)Q4 (>= 1000000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สมุทรปราการ5,9932220.002275.005501.005993.005993.002020-09-25 15:36:27
ชลบุรี20,5414801.005338.0019740.0020541.0020541.002020-09-25 15:38:48
ระยอง11,204523.001531.0010425.0011204.0011204.002020-09-25 15:39:03
จันทบุรี9,9893960.004322.009618.009989.009989.002020-09-25 15:39:32
ตราด17,51511454.0013541.0017158.0017515.0017515.002020-09-25 15:39:44
ฉะเชิงเทรา14,0085602.005845.0013441.0014008.0014008.002020-09-25 15:40:25
ปราจีนบุรี11,0992806.003136.0010913.0011099.0011099.002020-09-25 15:44:26
สระแก้ว11,1125332.007059.0010702.0011112.0011112.002020-09-25 15:44:39
 101,461    101461.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1000000
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>