ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย เขตฯ 04

Map

จำนวน

51290

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 400000.00 >= 600000.00 >= 800000.00 >= 1000000.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

จำนวน 51290

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 400000.00)Q2 (>= 600000.00)Q3 (>= 800000.00)Q4 (>= 1000000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
นนทบุรี10,651298.00394.0010104.0010651.0010651.002020-09-25 15:36:38
ปทุมธานี6,100688.00899.004757.006100.006100.002020-09-25 15:36:50
พระนครศรีอยุธยา14,9922726.002783.007413.0014992.0014992.002020-09-25 15:37:00
อ่างทอง3,401147.00181.001012.003401.003401.002020-09-25 15:37:10
ลพบุรี5,338537.00548.002927.005338.005338.002020-09-25 15:37:23
สิงห์บุรี2,284257.00278.002095.002284.002284.002020-09-25 15:38:17
สระบุรี5,480537.00850.003562.005480.005480.002020-09-25 15:38:37
นครนายก3,04444.0045.002971.003044.003044.002020-09-25 15:44:32
 51,290    51290.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1000000
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>