ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย เขตฯ 03

Map

จำนวน

53178

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 400000.00 >= 600000.00 >= 800000.00 >= 1000000.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 03

จำนวน 53178

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 400000.00)Q2 (>= 600000.00)Q3 (>= 800000.00)Q4 (>= 1000000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ชัยนาท13,75011047.0011323.0013554.0013750.0013750.002020-09-25 15:38:26
นครสวรรค์12,808766.001532.009257.0012808.0012808.002020-09-25 16:07:11
อุทัยธานี6,9693774.005277.006573.006969.006969.002020-09-25 16:07:20
กำแพงเพชร7,202233.001372.005007.007202.007202.002020-09-25 16:07:25
พิจิตร12,4493097.005604.008928.0012449.0012449.002020-09-25 16:07:49
 53,178    53178.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1000000
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>