ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย เขตฯ 02

Map

จำนวน

83733

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 400000.00 >= 600000.00 >= 800000.00 >= 1000000.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 02

จำนวน 83733

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 400000.00)Q2 (>= 600000.00)Q3 (>= 800000.00)Q4 (>= 1000000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
อุตรดิตถ์8,273948.001534.007110.008273.008273.002020-09-25 16:06:20
ตาก3,660146.00160.003185.003660.003660.002020-09-25 16:07:31
สุโขทัย10,9725184.005481.0010125.0010972.0010972.002020-09-25 16:07:37
พิษณุโลก28,12514428.0018874.0026578.0028125.0028125.002020-09-25 16:07:43
เพชรบูรณ์32,70322175.0025634.0030150.0032703.0032703.002020-09-25 16:07:56
 83,733    83733.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1000000
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>