ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย เขตฯ 01

Map

จำนวน

103432

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 400000.00 >= 600000.00 >= 800000.00 >= 1000000.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

จำนวน 103432

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 400000.00)Q2 (>= 600000.00)Q3 (>= 800000.00)Q4 (>= 1000000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เชียงใหม่33,136724.001652.005647.0033136.0033136.002020-09-25 16:05:55
ลำพูน8,827364.00368.004436.008827.008827.002020-09-25 16:06:07
ลำปาง9,536207.00238.008918.009536.009536.002020-09-25 16:06:13
แพร่14,3872930.004364.0012815.0014387.0014387.002020-09-25 16:06:34
น่าน10,8453516.003868.005869.0010845.0010845.002020-09-25 16:06:40
พะเยา11,7084561.004589.008247.0011708.0011708.002020-09-25 16:06:47
เชียงราย10,771302.00754.003786.0010771.0010771.002020-09-25 16:06:54
แม่ฮ่องสอน4,22257.001551.004222.004222.002020-09-25 16:07:03
 103,432    103432.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1000000
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>