ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เขตฯ 08

Map

ร้อยละ

38.85

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

ร้อยละ 38.85

จำนวนที่ผ่าน

1 14.29%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 85.71%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
บึงกาฬ11362916.4418.9417.9717.972020-10-03 10:59:50
หนองบัวลำภู5051,09283.7539.8146.2546.252020-10-03 10:30:21
อุดรธานี73912.0017.9517.952020-10-03 10:31:24
เลย7685,4124.5514.6114.1914.192020-10-03 10:31:50
หนองคาย3,8376,16138.8961.7362.2862.282020-10-03 10:32:27
สกลนคร261360.0017.0219.1219.122020-10-03 10:34:37
นครพนม4961,33542.9237.1537.152020-10-03 10:35:07
 5,75214,804    38.85      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>