ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เขตฯ 06

Map

ร้อยละ

22.46

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

ร้อยละ 22.46

จำนวนที่ผ่าน

1 12.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 87.5%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สมุทรปราการ8962,74034.8532.7432.7032.702020-10-03 10:16:17
ชลบุรี1,3052,06363.7463.2663.262020-10-03 10:23:03
ระยอง5,59228,68616.7019.7119.4919.492020-10-03 10:23:30
จันทบุรี3561,47223.9524.3024.1824.182020-10-03 10:24:00
ตราด3482,42214.2914.3314.3714.372020-10-03 10:24:17
ฉะเชิงเทรา1,2175,99320.6620.3120.3120.312020-10-03 10:24:36
ปราจีนบุรี1,7837,38211.7612.5624.1524.152020-10-03 10:25:05
สระแก้ว8284,11019.0520.1420.1520.152020-10-03 10:26:10
 12,32554,868    22.46      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>