ตัวชี้วัดที่ 028: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง เขตฯ 12

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

30.83

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 10.00 >= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 12

ร้อยละ 30.83

จำนวนที่ผ่าน

4 57.14%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 42.86%

(ข้อมูลจาก HDC : 23 มีนาคม 2563 09:07)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ3 (>= 10.00)Q4 (>= 10.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สงขลา523434.6234.622020-03-23 09:07:57
สตูล26-200.00-200.002020-02-24 10:54:21
ตรัง492646.9446.942020-03-23 09:07:58
พัทลุง12833.3333.332020-03-23 09:07:59
ปัตตานี3166.6766.672020-03-23 09:07:59
ยะลา26-200.00-200.002020-02-24 10:54:21
นราธิวาส022020-02-24 10:54:21
 12083  30.83      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>