ตัวชี้วัดที่ 028: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

41.73

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 10.00 >= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 41.73

จำนวนที่ผ่าน

7 87.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 12.5%

(ข้อมูลจาก HDC : 23 มีนาคม 2563 09:07)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ3 (>= 10.00)Q4 (>= 10.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ราชบุรี1,51467655.3555.352020-03-23 09:07:50
กาญจนบุรี1279624.4124.412020-03-23 09:07:50
สุพรรณบุรี2,2391,11750.1150.112020-03-23 09:07:51
นครปฐม1,34889333.7533.752020-03-23 09:07:51
สมุทรสาคร174411-136.21-136.212020-03-23 09:07:52
สมุทรสงคราม1385163.0463.042020-03-23 09:07:52
เพชรบุรี45028436.8936.892020-03-23 09:07:53
ประจวบคีรีขันธ์46623449.7949.792020-03-23 09:07:53
 6,4563,762  41.73      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>