ตัวชี้วัดที่ 028: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

30.58

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 30.58

จำนวนที่ผ่าน

7 87.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 12.5%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มิถุนายน 2563 09:32)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 10.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ราชบุรี1,51489540.8940.892020-06-30 09:33:05
กาญจนบุรี1271187.097.092020-06-30 09:33:06
สุพรรณบุรี2,2391,58529.2129.212020-06-30 09:33:06
นครปฐม1,3481,08319.6619.662020-06-30 09:33:07
สมุทรสาคร1745468.9768.972020-06-30 09:33:07
สมุทรสงคราม1389630.4330.432020-06-23 13:59:41
เพชรบุรี45034523.3323.332020-06-30 09:33:08
ประจวบคีรีขันธ์46630634.3334.332020-06-23 13:59:42
 6,4564,482 30.58      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>