ตัวชี้วัดที่ 028: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง เขตฯ 01

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

50.91

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

ร้อยละ 50.91

จำนวนที่ผ่าน

6 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 25%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มิถุนายน 2563 09:32)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 10.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เชียงใหม่211338.1038.102020-06-23 13:59:30
ลำพูน110.000.002020-02-24 10:54:21
ลำปาง46-50.00-50.002020-06-30 09:32:58
แพร่9277.7877.782020-03-23 09:07:44
น่าน321165.6365.632020-06-23 13:59:32
พะเยา11645.4545.452020-06-23 13:59:33
เชียงราย281353.5753.572020-06-23 13:59:33
แม่ฮ่องสอน4250.0050.002020-06-23 13:59:34
 11054 50.91      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>