ตัวชี้วัดที่ 054: ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA

Map

ร้อยละ

60.54

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 5.00 >= 80.00 >= 85.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 60.54

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 5.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 90.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0121312960.5660.562020-04-20 18:27:34
เขตฯ 02997878.7978.792020-04-20 18:16:12
เขตฯ 031135246.0246.022020-04-20 18:17:16
เขตฯ 0414911174.5074.502020-04-22 13:19:30
เขตฯ 051365641.1841.182020-04-20 18:11:12
เขตฯ 061505738.0038.002020-04-20 18:07:19
เขตฯ 0715811270.8970.892020-04-20 18:02:26
เขตฯ 0818214177.4777.472020-04-20 18:01:01
เขตฯ 0918114177.9077.902020-04-20 18:00:14
เขตฯ 1014611679.4579.452020-04-20 17:58:43
เขตฯ 111616942.8642.862020-04-20 18:09:24
เขตฯ 121625835.8035.802020-04-20 18:09:54
เขตฯ 13-02020-03-11 13:40:46
 1,8501,120    60.54      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 (ใน 1 ปี) (หน่วยงาน)

B = จำนวนหน่วยงานทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ITA (1,850 หน่วยงาน) (หน่วยงาน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>