ตัวชี้วัดที่ 054: ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA

Map

ร้อยละ

94.38

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 5.00 >= 80.00 >= 85.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 94.38

จำนวนที่ผ่าน

10 76.92%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 23.08%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 5.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 90.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0121319260.5678.4090.1490.142020-10-19 15:04:22
เขตฯ 02999978.7998.99100.00100.002020-10-19 15:04:22
เขตฯ 0311310446.0270.8092.0492.042020-10-19 15:04:22
เขตฯ 0414914174.5080.5494.6394.632020-10-19 15:04:21
เขตฯ 0513613341.1880.1597.7997.792020-10-19 15:04:22
เขตฯ 0615012538.0063.3383.3383.332020-10-19 15:04:21
เขตฯ 0715815870.8992.41100.00100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 0818218177.4796.1599.4599.452020-10-19 15:04:22
เขตฯ 0918117477.9088.4096.1396.132020-10-19 15:04:21
เขตฯ 1014614679.4594.52100.00100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 1116115042.8672.6793.1793.172020-10-19 15:04:22
เขตฯ 1216214335.8069.1488.2788.272020-10-19 15:04:22
เขตฯ 13-02020-10-19 15:04:22
 1,8501,746    94.38      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 (ใน 1 ปี) (หน่วยงาน)

B = จำนวนหน่วยงานทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ITA (1,850 หน่วยงาน) (หน่วยงาน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>