ตัวชี้วัดที่ 054: ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA

Map

ร้อยละ

94.38

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 5.00 >= 80.00 >= 85.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 94.38

จำนวนที่ผ่าน

10 83.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 16.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 5.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 90.00)FilesLast update
เขตฯ 0121319290.1460.5678.4090.142020-10-19 15:04:22
เขตฯ 029999100.0078.7998.99100.002020-10-19 15:04:22
เขตฯ 0311310492.0446.0270.8092.042020-10-19 15:04:22
เขตฯ 0414914194.6374.5080.5494.632020-10-19 15:04:21
เขตฯ 0513613397.7941.1880.1597.792020-10-19 15:04:22
เขตฯ 0615012583.3338.0063.3383.332020-10-19 15:04:21
เขตฯ 07158158100.0070.8992.41100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 0818218199.4577.4796.1599.452020-10-19 15:04:22
เขตฯ 0918117496.1377.9088.4096.132020-10-19 15:04:21
เขตฯ 10146146100.0079.4594.52100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 1116115093.1742.8672.6793.172020-10-19 15:04:22
เขตฯ 1216214388.2735.8069.1488.272020-10-19 15:04:22
เขตฯ 13-02020-10-19 15:04:22
 1,8501,74694.38      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 (ใน 1 ปี) (หน่วยงาน)

B = จำนวนหน่วยงานทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ITA (1,850 หน่วยงาน) (หน่วยงาน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:04:22
Update: แม่ฮ่องสอน

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:22
Update: นครสวรรค์

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:22
Update: อุทัยธานี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:22
Update: กำแพงเพชร

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:22
Update: ตาก

by ทรงพล

log