ตัวชี้วัดที่ 024.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) เขตฯ 11

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

7.37

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 11

ร้อยละ 7.37

จำนวนที่ผ่าน

2 28.57%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 71.43%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:06)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)FilesLast update
นครศรีธรรมราช2062,7997.367.467.362021-01-22 07:03:17
กระบี่406935.775.885.772021-01-22 07:03:17
พังงา333549.329.709.322021-01-22 07:03:18
ภูเก็ต667488.828.908.822021-01-22 07:03:18
สุราษฎร์ธานี1392,6225.305.615.302021-01-22 07:03:18
ระนอง393939.929.709.922021-01-22 07:03:18
ชุมพร11098311.1910.3511.192021-01-22 07:03:18
 6338,5927.37      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke :I60-I69) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log