ตัวชี้วัดที่ 024.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) เขตฯ 06

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

11.39

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

ร้อยละ 11.39

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:06)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)FilesLast update
สมุทรปราการ2081,38515.0215.6515.022021-01-22 07:03:07
ชลบุรี3753,01812.4312.3412.432021-01-22 07:03:08
ระยอง1741,56911.0911.0811.092021-01-22 07:03:08
จันทบุรี1421,4829.589.749.582021-01-22 07:03:08
ตราด455697.917.687.912021-01-22 07:03:09
ฉะเชิงเทรา1061,2228.678.948.672021-01-22 07:03:09
ปราจีนบุรี11084413.0312.9913.032021-01-22 07:03:09
สระแก้ว1191,14510.3910.1610.392021-01-22 07:03:09
 1,27911,23411.39      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke :I60-I69) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log