ตัวชี้วัดที่ 024.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

10.57

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 10.57

จำนวนที่ผ่าน

1 12.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 87.5%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:06)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)FilesLast update
ราชบุรี1941,46913.2113.1813.212021-01-22 07:03:16
กาญจนบุรี1861,84210.109.1410.102021-01-22 07:03:16
สุพรรณบุรี2452,30810.6210.9910.622021-01-22 07:03:16
นครปฐม1641,62510.099.7010.092021-01-22 07:03:16
สมุทรสาคร1551,22812.6212.8912.622021-01-22 07:03:17
สมุทรสงคราม3932711.9312.4111.932021-01-22 07:03:17
เพชรบุรี427595.534.405.532021-01-22 07:03:17
ประจวบคีรีขันธ์718078.808.468.802021-01-22 07:03:17
 1,09610,36510.57      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke :I60-I69) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log