ตัวชี้วัดที่ 024.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

14.17

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 14.17

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:06)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)FilesLast update
นนทบุรี2551,34418.9718.1218.972021-01-22 07:03:07
ปทุมธานี1461,03614.0914.1814.092021-01-22 07:03:07
พระนครศรีอยุธยา2211,40815.7016.7015.702021-01-22 07:03:07
อ่างทอง7875510.3310.4310.332021-01-22 07:03:07
ลพบุรี1881,20715.5815.6715.582021-01-22 07:03:07
สิงห์บุรี7770710.8911.9010.892021-01-22 07:03:08
สระบุรี1881,37713.6513.7513.652021-01-22 07:03:08
นครนายก687858.668.368.662021-01-22 07:03:09
 1,2218,61914.17      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke :I60-I69) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log