ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เขตฯ 12

Map

อัตราต่อแสนประชากร

35.2

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 12

อัตราต่อแสนประชากร 35.2

จำนวนที่ผ่าน

2 28.57%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 71.43%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สงขลา316,3500.0012.3516.5318.3518.352020-10-09 11:36:44
สตูล33,5350.000.0037.9584.8784.872020-10-09 10:40:50
ตรัง05,6850.000.000.000.000.002020-10-09 10:41:10
พัทลุง03,8640.000.000.000.000.002020-10-09 10:41:26
ปัตตานี310,92273.9956.2537.1127.4727.472020-10-09 10:41:46
ยะลา710,18277.9478.5765.9068.7568.752020-10-09 10:42:02
นราธิวาส611,95768.2885.4756.6350.1850.182020-10-09 10:42:24
 2262,495    35.20      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>