ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เขตฯ 12

Map

อัตราต่อแสนประชากร

35.2

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 12

อัตราต่อแสนประชากร 35.2

จำนวนที่ผ่าน

2 28.57%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 71.43%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)FilesLast update
สงขลา316,35018.350.0012.3516.5318.352020-10-09 11:36:44
สตูล33,53584.870.000.0037.9584.872020-10-09 10:40:50
ตรัง05,6850.000.000.000.000.002020-10-09 10:41:10
พัทลุง03,8640.000.000.000.000.002020-10-09 10:41:26
ปัตตานี310,92227.4773.9956.2537.1127.472020-10-09 10:41:46
ยะลา710,18268.7577.9478.5765.9068.752020-10-09 10:42:02
นราธิวาส611,95750.1868.2885.4756.6350.182020-10-09 10:42:24
 2262,49535.20      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-09 11:36:44
Update: สงขลา

by วรรณชนก

2020-10-09 11:30:09
Update: สุรินทร์

by วรรณชนก

2020-10-09 11:17:46
Update: ลำพูน

by วรรณชนก

2020-10-09 11:13:19
Update: จันทบุรี

by วรรณชนก

2020-10-09 11:13:09
Update: ระยอง

by วรรณชนก

log