ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เขตฯ 11

Map

อัตราต่อแสนประชากร

13.03

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 11

อัตราต่อแสนประชากร 13.03

จำนวนที่ผ่าน

5 71.43%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 28.57%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
นครศรีธรรมราช213,90427.1814.299.7214.3814.382020-10-09 10:37:33
กระบี่05,6570.000.000.000.000.002020-10-09 10:38:02
พังงา02,1150.000.000.000.000.002020-10-09 10:38:24
ภูเก็ต16,43559.0029.8020.4215.5415.542020-10-09 10:38:43
สุราษฎร์ธานี211,60733.6017.3123.1317.2317.232020-10-09 10:39:30
ระนอง01,6480.000.000.000.000.002020-10-09 10:39:54
ชุมพร14,6840.0044.1329.2821.3521.352020-10-09 10:40:15
 646,050    13.03      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>