ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เขตฯ 10

Map

อัตราต่อแสนประชากร

20.09

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 10

อัตราต่อแสนประชากร 20.09

จำนวนที่ผ่าน

2 40%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 60%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ศรีสะเกษ39,91440.0541.9341.5630.2630.262020-10-09 10:22:08
อุบลราชธานี315,90047.5937.8725.7918.8718.872020-10-09 10:22:31
ยโสธร03,4810.000.000.000.000.002020-10-09 10:22:53
อำนาจเจริญ02,6050.000.000.000.000.002020-10-09 10:24:05
มุกดาหาร12,9490.000.000.0033.9133.912020-10-09 10:28:51
 734,849    20.09      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>