ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เขตฯ 06

Map

อัตราต่อแสนประชากร

28.65

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

อัตราต่อแสนประชากร 28.65

จำนวนที่ผ่าน

2 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 75%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)FilesLast update
สมุทรปราการ112,2878.140.000.0010.968.142020-10-09 11:09:35
ชลบุรี925,67435.0514.9931.3036.5435.052020-10-09 10:15:37
ระยอง48,19048.840.0024.8465.5348.842020-10-09 11:13:09
จันทบุรี15,33718.7475.6439.1825.3418.742020-10-09 11:13:19
ตราด01,7610.000.000.000.000.002020-10-09 10:16:56
ฉะเชิงเทรา26,62330.200.0031.5341.2930.202020-10-09 10:17:17
ปราจีนบุรี25,13538.950.000.0026.4138.952020-10-09 10:17:38
สระแก้ว14,80420.8281.5042.8628.2720.822020-10-09 10:20:11
 2069,81128.65      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-09 11:36:44
Update: สงขลา

by วรรณชนก

2020-10-09 11:30:09
Update: สุรินทร์

by วรรณชนก

2020-10-09 11:17:46
Update: ลำพูน

by วรรณชนก

2020-10-09 11:13:19
Update: จันทบุรี

by วรรณชนก

2020-10-09 11:13:09
Update: ระยอง

by วรรณชนก

log