ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เขตฯ 05

Map

อัตราต่อแสนประชากร

25.2

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

อัตราต่อแสนประชากร 25.2

จำนวนที่ผ่าน

4 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 50%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)FilesLast update
ราชบุรี17,24613.800.000.0018.5513.802020-10-09 10:34:50
กาญจนบุรี36,12349.000.0066.2066.6549.002020-10-09 10:35:06
สุพรรณบุรี06,5200.000.000.000.000.002020-10-09 10:35:23
นครปฐม06,5210.000.000.000.000.002020-10-09 10:35:39
สมุทรสาคร37,73638.780.0026.1134.7238.782020-10-09 10:36:07
สมุทรสงคราม1859116.410.000.000.00116.412020-10-09 10:36:35
เพชรบุรี33,52785.060.000.0078.2285.062020-10-09 10:36:53
ประจวบคีรีขันธ์05,1110.000.000.000.000.002020-10-09 10:37:08
 1143,64325.20      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-09 11:36:44
Update: สงขลา

by วรรณชนก

2020-10-09 11:30:09
Update: สุรินทร์

by วรรณชนก

2020-10-09 11:17:46
Update: ลำพูน

by วรรณชนก

2020-10-09 11:13:19
Update: จันทบุรี

by วรรณชนก

2020-10-09 11:13:09
Update: ระยอง

by วรรณชนก

log