ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เขตฯ 05

Map

อัตราต่อแสนประชากร

25.2

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

อัตราต่อแสนประชากร 25.2

จำนวนที่ผ่าน

4 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 50%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ราชบุรี17,2460.000.0018.5513.8013.802020-10-09 10:34:50
กาญจนบุรี36,1230.0066.2066.6549.0049.002020-10-09 10:35:06
สุพรรณบุรี06,5200.000.000.000.000.002020-10-09 10:35:23
นครปฐม06,5210.000.000.000.000.002020-10-09 10:35:39
สมุทรสาคร37,7360.0026.1134.7238.7838.782020-10-09 10:36:07
สมุทรสงคราม18590.000.000.00116.41116.412020-10-09 10:36:35
เพชรบุรี33,5270.000.0078.2285.0685.062020-10-09 10:36:53
ประจวบคีรีขันธ์05,1110.000.000.000.000.002020-10-09 10:37:08
 1143,643    25.20      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>