ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เขตฯ 04

Map

อัตราต่อแสนประชากร

9.37

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

อัตราต่อแสนประชากร 9.37

จำนวนที่ผ่าน

6 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 25%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
นนทบุรี08,0620.000.000.000.000.002020-10-09 10:11:29
ปทุมธานี29,8670.0020.9413.8820.2720.272020-10-09 10:12:03
พระนครศรีอยุธยา06,7470.000.000.000.000.002020-10-09 10:12:29
อ่างทอง01,7370.000.000.000.000.002020-10-09 10:12:55
ลพบุรี05,3440.000.000.000.000.002020-10-09 10:13:31
สิงห์บุรี01,6210.000.000.000.000.002020-10-09 10:13:58
สระบุรี26,2090.0032.3843.9532.2132.212020-10-09 10:15:08
นครนายก03,1210.000.000.000.000.002020-10-09 10:18:28
 442,708    9.37      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>