ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เขตฯ 02

Map

อัตราต่อแสนประชากร

31.52

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 02

อัตราต่อแสนประชากร 31.52

จำนวนที่ผ่าน

2 40%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 60%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
อุตรดิตถ์02,5810.000.000.000.000.002020-10-09 10:30:24
ตาก36,5430.000.0040.6045.8545.852020-10-09 10:33:06
สุโขทัย23,2070.000.0085.8762.3662.362020-10-09 10:33:27
พิษณุโลก26,7760.0029.6439.3829.5229.522020-10-09 10:33:42
เพชรบูรณ์16,2770.0033.2021.9615.9315.932020-10-09 10:34:22
 825,384    31.52      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>