ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เขตฯ 01

Map

อัตราต่อแสนประชากร

23.84

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

อัตราต่อแสนประชากร 23.84

จำนวนที่ผ่าน

4 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 50%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เชียงใหม่615,2330.0012.7117.5639.3939.392020-10-09 10:29:21
ลำพูน12,5590.0075.5351.9539.0839.082020-10-09 11:17:46
ลำปาง13,694100.4053.5636.4627.0727.072020-10-09 10:30:06
แพร่02,2290.000.000.000.000.002020-10-09 10:30:40
น่าน03,2160.000.000.000.000.002020-10-09 10:30:58
พะเยา12,8390.000.0046.8635.2235.222020-10-09 10:31:17
เชียงราย19,5000.0020.4514.1110.5310.532020-10-09 10:31:36
แม่ฮ่องสอน02,6840.000.000.000.000.002020-10-09 10:31:53
 1041,954    23.84      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>