ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย เขตฯ 12

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

85.65

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 12

ร้อยละ 85.65

จำนวนที่ผ่าน

5 71.43%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 28.57%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:09)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
สงขลา50,69456,98388.9691.1190.9390.8888.962020-10-26 10:03:48
สตูล15,81017,89388.3694.1792.8291.4888.362020-10-26 10:03:48
ตรัง23,91225,92992.2296.8396.0195.3492.222020-10-26 10:03:49
พัทลุง18,33920,28090.4395.6595.8294.7790.432020-10-26 10:03:49
ปัตตานี33,88944,44276.2585.2381.9679.8576.252020-10-26 10:03:49
ยะลา27,24731,85985.5291.6790.1188.8585.522020-10-26 10:03:50
นราธิวาส37,70544,99983.7992.4491.1688.3583.792020-10-26 10:03:50
 207,596242,38585.65      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log