ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย เขตฯ 11

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

85.74

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 11

ร้อยละ 85.74

จำนวนที่ผ่าน

6 85.71%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 14.29%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:09)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
นครศรีธรรมราช49,95063,05479.2286.1185.7583.8979.222020-10-26 10:03:46
กระบี่22,01123,68792.9297.5997.5397.1692.922020-10-26 10:03:46
พังงา9,59510,54590.9995.0795.3195.2190.992020-10-26 10:03:47
ภูเก็ต8,6079,67288.9992.2692.7091.9688.992020-10-26 10:03:47
สุราษฎร์ธานี36,95642,00987.9793.2893.1792.0787.972020-10-26 10:03:47
ระนอง5,8466,45790.5493.0792.7592.5190.542020-10-26 10:03:47
ชุมพร16,54218,94687.3194.7293.5492.4187.312020-10-26 10:03:48
 149,507174,37085.74      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log