ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย เขตฯ 08

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

86.88

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

ร้อยละ 86.88

จำนวนที่ผ่าน

6 85.71%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 14.29%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:09)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
บึงกาฬ15,28416,88390.5396.5596.3995.8490.532020-10-26 10:03:50
หนองบัวลำภู17,84620,82885.6891.4491.7091.8685.682020-10-26 10:03:35
อุดรธานี56,64259,80594.7197.6097.5297.2994.712020-10-26 10:03:35
เลย22,14425,37587.2796.0494.9993.7287.272020-10-26 10:03:35
หนองคาย16,44718,66688.1196.6496.6195.8388.112020-10-26 10:03:36
สกลนคร34,99646,60775.0987.3185.2382.8275.092020-10-26 10:03:37
นครพนม24,58528,16287.3096.6796.0996.0087.302020-10-26 10:03:38
 187,944216,32686.88      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log