ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย เขตฯ 06

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

84.03

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

ร้อยละ 84.03

จำนวนที่ผ่าน

3 37.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 62.5%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:09)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
สมุทรปราการ25,36431,10781.5488.8388.6487.7081.542020-10-26 10:03:30
ชลบุรี32,74440,68780.4882.1982.6583.0180.482020-10-26 10:03:31
ระยอง20,59825,98879.2683.2183.0482.2479.262020-10-26 10:03:31
จันทบุรี15,60616,35095.4596.8996.8096.4795.452020-10-26 10:03:31
ตราด6,3527,74382.0492.6191.7889.2182.042020-10-26 10:03:31
ฉะเชิงเทรา20,56523,56687.2793.5293.0492.5987.272020-10-26 10:03:32
ปราจีนบุรี16,39420,21481.1089.8589.5687.7881.102020-10-26 10:03:32
สระแก้ว19,76121,63291.3594.7394.8094.8991.352020-10-26 10:03:32
 157,384187,28784.03      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log