ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

78.18

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 78.18

จำนวนที่ผ่าน

4 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 50%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:09)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
นนทบุรี14,53023,03363.0863.8064.7967.4863.082020-10-26 10:03:30
ปทุมธานี26,89636,89572.9075.7774.9475.8272.902020-10-26 10:03:30
พระนครศรีอยุธยา19,71623,82982.7486.8387.1587.0982.742020-10-26 10:03:30
อ่างทอง7,5698,08993.5796.2295.9095.7393.572020-10-26 10:03:30
ลพบุรี15,53419,51779.5982.7282.7482.8879.592020-10-26 10:03:30
สิงห์บุรี5,2585,77591.0593.5593.6493.7691.052020-10-26 10:03:31
สระบุรี15,82718,40985.9789.8189.4789.3785.972020-10-26 10:03:31
นครนายก6,9648,08586.1387.7987.8387.7886.132020-10-26 10:03:32
 112,294143,63278.18      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log