ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย เขตฯ 01

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

84.28

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

ร้อยละ 84.28

จำนวนที่ผ่าน

3 37.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 62.5%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:09)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
เชียงใหม่37,62244,61784.3292.9292.1090.3084.322020-10-26 10:03:38
ลำพูน9,08212,29173.8990.8988.1880.7173.892020-10-26 10:03:39
ลำปาง18,33320,59289.0394.1993.6393.2389.032020-10-26 10:03:39
แพร่10,40312,31784.4694.6193.7191.4284.462020-10-26 10:03:39
น่าน15,64717,78188.0094.2293.5991.9788.002020-10-26 10:03:40
พะเยา12,29413,68589.8495.5894.9693.0789.842020-10-26 10:03:40
เชียงราย35,22343,12281.6889.4287.5085.5381.682020-10-26 10:03:40
แม่ฮ่องสอน9,44711,25683.9394.2592.5388.9583.932020-10-26 10:03:41
 148,051175,66184.28      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log