ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

86.98

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 86.98

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:09)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01148,051175,66192.6291.4089.1984.2884.282020-10-26 10:03:41
เขตฯ 02105,400117,09293.0093.2192.9190.0190.012020-10-26 10:03:43
เขตฯ 0381,83087,29796.9396.9696.8293.7493.742020-10-26 10:03:43
เขตฯ 04112,294143,63280.8480.8481.5678.1878.182020-10-26 10:03:32
เขตฯ 05144,585160,78294.2594.0693.3489.9389.932020-10-26 10:03:46
เขตฯ 06157,384187,28788.7388.7388.2084.0384.032020-10-26 10:03:32
เขตฯ 07159,991169,20597.0096.9796.7594.5594.552020-10-26 10:03:37
เขตฯ 08187,944216,32694.3593.6892.8286.8886.882020-10-26 10:03:50
เขตฯ 09203,594235,93394.1093.8392.9786.2986.292020-10-26 10:03:34
เขตฯ 10161,276181,81895.3395.2494.6588.7088.702020-10-26 10:03:38
เขตฯ 11149,507174,37091.4891.2090.0485.7485.742020-10-26 10:03:48
เขตฯ 12207,596242,38591.5790.3388.9985.6585.652020-10-26 10:03:50
เขตฯ 13---
 1,819,4522,091,788    86.98      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log