ตัวชี้วัดที่ 001: ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
กรุงเทพมหานคร---
สมุทรปราการ-02021-01-15 16:28:48
นนทบุรี--2020-02-24 10:54:21
ปทุมธานี--2020-02-24 10:54:21
พระนครศรีอยุธยา--2020-02-24 10:54:21
อ่างทอง--2020-02-24 10:54:21
ลพบุรี--2020-02-24 10:54:21
สิงห์บุรี--2020-02-24 10:54:21
ชัยนาท--2020-02-24 10:54:21
สระบุรี--2020-02-24 10:54:21
ชลบุรี--2020-02-24 10:54:21
ระยอง--2020-02-24 10:54:21
จันทบุรี--2020-02-24 10:54:21
ตราด--2020-02-24 10:54:21
ฉะเชิงเทรา--2020-02-24 10:54:21
ปราจีนบุรี--2020-02-24 10:54:21
นครนายก--2020-02-24 10:54:21
สระแก้ว--2020-02-24 10:54:21
นครราชสีมา--2020-02-24 10:54:21
บุรีรัมย์--2020-02-24 10:54:21
สุรินทร์--2020-02-24 10:54:21
ศรีสะเกษ--2020-02-24 10:54:21
อุบลราชธานี--2020-02-24 10:54:21
ยโสธร--2020-02-24 10:54:21
ชัยภูมิ--2020-02-24 10:54:21
อำนาจเจริญ--2020-02-24 10:54:21
บึงกาฬ--2020-02-24 10:54:21
หนองบัวลำภู--2020-02-24 10:54:21
ขอนแก่น--2020-02-24 10:54:21
อุดรธานี--2020-02-24 10:54:21
เลย--2020-02-24 10:54:21
หนองคาย--2020-02-24 10:54:21
มหาสารคาม--2020-02-24 10:54:21
ร้อยเอ็ด--2020-02-24 10:54:21
กาฬสินธุ์--2020-02-24 10:54:21
สกลนคร--2020-02-24 10:54:21
นครพนม--2020-02-24 10:54:21
มุกดาหาร--2020-02-24 10:54:21
เชียงใหม่--2020-02-24 10:54:21
ลำพูน--2020-02-24 10:54:21
ลำปาง--2020-02-24 10:54:21
อุตรดิตถ์--2020-02-24 10:54:21
แพร่--2020-02-24 10:54:21
น่าน-02020-02-24 10:54:21
พะเยา--2020-02-24 10:54:21
เชียงราย--2020-02-24 10:54:21
แม่ฮ่องสอน--2020-02-24 10:54:21
นครสวรรค์--2020-02-24 10:54:21
อุทัยธานี--2020-02-24 10:54:21
กำแพงเพชร--2020-02-24 10:54:21
ตาก--2020-02-24 10:54:21
สุโขทัย--2020-02-24 10:54:21
พิษณุโลก--2020-02-24 10:54:21
พิจิตร--2020-02-24 10:54:21
เพชรบูรณ์--2020-02-24 10:54:21
ราชบุรี--2020-02-24 10:54:21
กาญจนบุรี--2020-02-24 10:54:21
สุพรรณบุรี--2020-02-24 10:54:21
นครปฐม--2020-02-24 10:54:21
สมุทรสาคร--2020-02-24 10:54:21
สมุทรสงคราม--2020-02-24 10:54:21
เพชรบุรี--2020-02-24 10:54:21
ประจวบคีรีขันธ์--2020-02-24 10:54:21
นครศรีธรรมราช--2020-02-24 10:54:21
กระบี่--2020-02-24 10:54:21
พังงา--2020-02-24 10:54:21
ภูเก็ต--2020-02-24 10:54:21
สุราษฎร์ธานี--2020-02-24 10:54:21
ระนอง--2020-02-24 10:54:21
ชุมพร--2020-02-24 10:54:21
สงขลา--2020-02-24 10:54:21
สตูล--2020-02-24 10:54:21
ตรัง--2020-02-24 10:54:21
พัทลุง--2020-02-24 10:54:21
ปัตตานี--2020-02-24 10:54:21
ยะลา--2020-02-24 10:54:21
นราธิวาส--2020-02-24 10:54:21
 00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (แห่ง)

B = จำนวนสถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 60.00
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: อ่างทอง

by กฤติยา

2020-02-24 10:54:29
Update: ชัยนาท

by รมิดา

2020-02-24 10:54:29
Update: ขอนแก่น

by ธนพล

2020-02-24 10:54:29
Update: มหาสารคาม

by ธนพล

2020-02-24 10:54:29
Update: ร้อยเอ็ด

by ธนพล

log