สสจ.สงขลา

Displayname
Note

ดำเนินการในพื้นที่ ถนนศุภสารรังสรรค์ (ทน.หาดใหญ่)

ไตรมาส 2 ผ่านระดับดี

Last Update2021-10-07 12:24:10
ภาพกิจกรรม
Attached Files
รายงาน Quick Win ไตรมาส 1
รายงาน Quick Win ไตรมาส 2
รายงาน Quick Win ไตรมาส 3
รายงาน Quick Win ไตรมาส 4