สสจ.ขอนแก่น

Displayname
Note

จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการในพื้นที่ ถนนคนเดิน ทน.ขอนแก่น

ไตรมาส 2 มีการประเมินตนเองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผ่านระดับดี

Last Update2021-10-07 11:28:23
ภาพกิจกรรม
Attached Files
รายงาน Quick Win ไตรมาส 1
รายงาน Quick Win ไตรมาส 2
รายงาน Quick Win ไตรมาส 3
รายงาน Quick Win ไตรมาส 4