สสจ.สมุทรปราการ

Displayname
Note

จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการในพื้นที่ ถนนอาหารตลาดราชา 

ไตรมาส 2 ได้ผ่านการประเมินและเฝ้าระวังในระดับดี

Last Update2021-10-07 11:02:50
ภาพกิจกรรม
Attached Files
รายงาน Quick Win ไตรมาส 1
รายงาน Quick Win ไตรมาส 2
รายงาน Quick Win ไตรมาส 3
รายงาน Quick Win ไตรมาส 4