ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 022.1: ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

KPI

-

ร้อยละ 100

ค่าเป้าหมาย

88.493150684932%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 100.00 = 100.00 = 100.00 = 100.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

#เขตQ1 (= 100.00)Q2 (= 100.00)Q3 (= 100.00)Q4 (= 100.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0121721792.8694.07100.00100.002018-07-18 15:05:14
2เขตฯ 02159159100.00100.00100.00100.002018-07-20 09:58:35
3เขตฯ 0310210296.3088.46100.00100.002018-07-18 15:12:20
4เขตฯ 0412212298.0095.45100.00100.002018-07-18 15:19:35
5เขตฯ 059292100.00100.00100.002018-08-02 13:54:00
6เขตฯ 06233233100.00100.00100.00100.002018-07-18 15:25:11
7เขตฯ 079797100.0096.43100.00100.002018-07-18 15:27:12
8เขตฯ 089191100.0062.22100.00100.002018-07-18 15:30:12
9เขตฯ 09195195140.00102.07100.00100.002018-07-18 16:05:25
10เขตฯ 109292100.00100.00100.002018-07-18 16:35:56
11เขตฯ 11140140100.00100.00100.00100.002018-07-19 08:44:09
12เขตฯ 128787100.00100.00100.002018-07-19 08:42:42
13เขตฯ 13358358100.00100.00100.00100.002018-07-19 08:44:57
  1,9851,985    100.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง คลินิกเอกชน

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (สถานพยาบาลเอกชน) หมายถึง คลินิกเอกชนที่ยื่นคำขอประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล (ตั้งใหม่) ได้รับการตรวจเอกสารหลักฐาน และตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาล เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และระยะเวลาของกระบวนการขออนุญาตเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มือประชาชน

ตัวแปร

A = จำนวนคลินิกเอกชนรายใหม่ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (แห่ง)

B = จำนวนคลินิกเอกชนที่ยื่นคำขอตั้งใหม่ทั้งหมด (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย = สถานพยาบาลเอกชน (รายใหม่) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 100
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->