ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 022.1: ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

KPI

-

ร้อยละ 99.42

ค่าเป้าหมาย

72.328767123288%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 100.00 = 100.00 = 100.00 = 100.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

#เขตQ1 (= 100.00)Q2 (= 100.00)Q3 (= 100.00)Q4 (= 100.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0111111986.6793.2893.282018-04-05 10:42:28
2เขตฯ 02737353.33100.00100.002018-06-14 08:41:31
3เขตฯ 03465296.3088.4688.462018-04-05 10:53:36
4เขตฯ 0414915398.0097.3997.392018-04-05 10:56:01
5เขตฯ 053833100.00115.15115.152018-04-17 15:52:47
6เขตฯ 063939100.00100.00100.002018-04-05 11:25:00
7เขตฯ 072728100.0096.4396.432018-04-05 11:10:18
8เขตฯ 082845100.0062.2262.222018-04-05 11:14:42
9เขตฯ 09192166140.00115.66115.662018-04-05 11:16:24
10เขตฯ 1022100.00100.002018-04-05 11:17:25
11เขตฯ 115960100.0098.3398.332018-04-18 11:56:31
12เขตฯ 123333100.00100.002018-04-05 11:19:48
13เขตฯ 13229229100.00100.00100.002018-04-05 12:19:39
  1,0261,032    99.42      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง คลินิกเอกชน

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (สถานพยาบาลเอกชน) หมายถึง คลินิกเอกชนที่ยื่นคำขอประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล (ตั้งใหม่) ได้รับการตรวจเอกสารหลักฐาน และตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาล เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และระยะเวลาของกระบวนการขออนุญาตเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มือประชาชน

ตัวแปร

A = จำนวนคลินิกเอกชนรายใหม่ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (แห่ง)

B = จำนวนคลินิกเอกชนที่ยื่นคำขอตั้งใหม่ทั้งหมด (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย = สถานพยาบาลเอกชน (รายใหม่) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 100
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->