ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 019.2: อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

KPI

-

ร้อยละ 26.93

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10.00 >= 10.00 >= 10.00 >= 10.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

#เขตQ1 (>= 10.00)Q2 (>= 10.00)Q3 (>= 10.00)Q4 (>= 10.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01141,04031,36722.2422.242018-11-27 10:06:21
2เขตฯ 0271,45915,11721.1521.152018-11-27 10:06:23
3เขตฯ 0347,62712,23725.6925.692018-11-27 10:06:23
4เขตฯ 0452,11211,16121.4221.422018-11-27 10:06:15
5เขตฯ 0556,99113,12423.0323.032018-11-27 10:06:25
6เขตฯ 0662,30211,20017.9817.982018-11-27 10:06:15
7เขตฯ 0756,23228,77951.1851.182018-11-27 10:06:19
8เขตฯ 0867,78022,16032.6932.692018-11-27 10:06:27
9เขตฯ 09120,74540,17333.2733.272018-11-27 10:06:17
10เขตฯ 1054,08422,24341.1341.132018-11-27 10:06:19
11เขตฯ 1170,96814,15719.9519.952018-11-27 10:06:26
12เขตฯ 1287,57217,64620.1520.152018-11-27 10:06:27
13เขตฯ 13----
  888,912239,364    26.93      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

2. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

   2.1 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg ในเขตรับผิดชอบและรอการวินิจฉัยของแพทย์ในปีงบประมาณ

   2.2 การวัดความดันโลหิตที่บ้าน หมายถึง กลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจความดันโลหิตซ้ำอีกครั้งที่บ้าน โดย อสม.หรือด้วยตนเอง (กรณีที่วัดความดันโลหิตเป็น) ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* หลังจากมารับบริการการคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้ว

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B) x 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 10
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->