ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 019.2: อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

KPI

-

ร้อยละ 26.69

ค่าเป้าหมาย

97.534246575342%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10.00 >= 10.00 >= 10.00 >= 10.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

#เขตQ1 (>= 10.00)Q2 (>= 10.00)Q3 (>= 10.00)Q4 (>= 10.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01139,30629,52821.2021.202018-08-23 21:28:37
2เขตฯ 0277,33615,83220.4720.472018-08-23 21:28:38
3เขตฯ 0347,06012,03225.5725.572018-08-23 21:28:38
4เขตฯ 0449,62510,38420.9220.922018-08-23 21:28:31
5เขตฯ 0555,97312,45722.2622.262018-08-23 21:28:40
6เขตฯ 0655,53110,83019.5019.502018-08-23 21:28:31
7เขตฯ 0756,21328,35850.4550.452018-08-23 21:28:34
8เขตฯ 0867,49421,28531.5431.542018-08-23 21:28:42
9เขตฯ 09115,19040,23334.9334.932018-08-23 21:28:33
10เขตฯ 1053,38621,88240.9940.992018-08-23 21:28:35
11เขตฯ 1170,97513,78019.4219.422018-08-23 21:28:41
12เขตฯ 1286,15916,70019.3819.382018-08-23 21:28:42
13เขตฯ 13----
  874,248233,301    26.69      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

2. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

   2.1 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg ในเขตรับผิดชอบและรอการวินิจฉัยของแพทย์ในปีงบประมาณ

   2.2 การวัดความดันโลหิตที่บ้าน หมายถึง กลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจความดันโลหิตซ้ำอีกครั้งที่บ้าน โดย อสม.หรือด้วยตนเอง (กรณีที่วัดความดันโลหิตเป็น) ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* หลังจากมารับบริการการคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้ว

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B) x 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 10
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->