ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 019.2: อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

KPI

-

ร้อยละ 26.94

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10.00 >= 10.00 >= 10.00 >= 10.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

#เขตQ1 (>= 10.00)Q2 (>= 10.00)Q3 (>= 10.00)Q4 (>= 10.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01128,99128,70122.2522.252018-10-17 23:28:46
2เขตฯ 0280,29416,36320.3820.382018-10-17 23:28:48
3เขตฯ 0347,72012,22325.6125.612018-10-17 23:28:47
4เขตฯ 0451,15911,16021.8121.812018-10-17 23:28:40
5เขตฯ 0556,74513,03522.9722.972018-10-17 23:28:49
6เขตฯ 0661,98811,22818.1118.112018-10-17 23:28:41
7เขตฯ 0756,55628,94451.1851.182018-10-17 23:28:44
8เขตฯ 0867,86322,17332.6732.672018-10-17 23:28:51
9เขตฯ 09119,39640,28033.7433.742018-10-17 23:28:42
10เขตฯ 1054,01622,11640.9440.942018-10-17 23:28:44
11เขตฯ 1171,35914,16019.8419.842018-10-17 23:28:50
12เขตฯ 1287,21817,56020.1320.132018-10-17 23:28:51
13เขตฯ 13----
  883,305237,943    26.94      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

2. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

   2.1 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg ในเขตรับผิดชอบและรอการวินิจฉัยของแพทย์ในปีงบประมาณ

   2.2 การวัดความดันโลหิตที่บ้าน หมายถึง กลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจความดันโลหิตซ้ำอีกครั้งที่บ้าน โดย อสม.หรือด้วยตนเอง (กรณีที่วัดความดันโลหิตเป็น) ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* หลังจากมารับบริการการคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้ว

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B) x 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 10
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->