ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 049: ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 10.00 >= 10.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery

#เขตQ2 (>= 10.00)Q4 (>= 10.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 04----
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  00         

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

Minimally Invasive Surgery (MIS) หมายถึง การผ่าตัดส่องกล้องตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโรค ดังนี้

Diagnosis (การวินิจฉัย)

Procedure (หัตการรักษา)

Symptomatic gallstone /cholecystitis

Laparoscopic Cholecystectomy

Coloreatal cancer

Laparoscopic Colectomy

Laparoscopic anterior resection

Laparoscopic abdominoperineal resection

Laparoscopic TME

Lumbar disc herniation

Precutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy Surgery

ACL injury

Arthroscopic ACL Reconstruction

Myoma uteri

Laparoscopic Hyterectomy

Ovarian cyst

Laparoscopic Cystectomy

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่เข้าเงื่อนไขในการเข้ารับการผ่าตัดแบบด้วยโรค Minimally Invasive Surgery ที่กำหนด (Principle diagnosis) (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 10.00
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->