ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 048: ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 15.00 >= 15.00 >= 15.00 >= 15.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery

#เขตQ1 (>= 15.00)Q2 (>= 15.00)Q3 (>= 15.00)Q4 (>= 15.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 04----
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  00           

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

One Day Surgery (ODS) หมายถึง การผ่าตัดผู้ป่วยที่ไม่ต้องรับเป็นผู้ป่วยในและอยู่โรงพยาบาลไม่เกิน 24 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโรค จำนวน 12 โรค         หัตถการตามรายละเอียดแนบท้าย

1. Inguinal hernia , Femoral hernia

2. Hydrocele

3. Hemorrhoid

4. Vaginal bleeding

5. Esophagogastric varices

6. Esophageal stricture

7. Esophagogastric cancer with obstruction

8. Colorectal polyp

9. Common bile duct stone

10. Pancreatic duct stone

11. Bile duct stricture

12. Pancreatic duct  stricture

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่เข้าเงื่อนไขในการเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ด้วยโรคที่กำหนด (Principle diagnosis) (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 15
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more