ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 009: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

KPI

-

อัตราต่อพันประชากร 44.39

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 42.00 <= 42.00 <= 42.00 <= 42.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

#เขตQ1 (<= 42.00)Q2 (<= 42.00)Q3 (<= 42.00)Q4 (<= 42.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01180,5985,138-2017-11-07 14:11:24
2เขตฯ 02117,7954,479-2017-11-07 14:12:22
3เขตฯ 0396,2753,629-2017-11-07 14:13:29
4เขตฯ 04170,4846,599-2017-11-07 14:15:40
5เขตฯ 05172,1237,549-2017-11-07 14:18:35
6เขตฯ 06202,5159,36012.0623.6734.1144.3944.392017-11-07 14:20:59
7เขตฯ 07179,3625,712-2017-11-07 14:21:50
8เขตฯ 08197,7397,702-2017-11-07 14:24:19
9เขตฯ 09236,4269,116-2017-11-07 14:25:07
10เขตฯ 10169,8335,802-2017-11-07 14:26:43
11เขตฯ 11156,6056,262-2017-11-07 14:29:30
12เขตฯ 12193,1576,303-2017-11-07 14:30:41
13เขตฯ 13----
  2,072,91277,651    44.39      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน

ตัวแปร

A = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากทะเบียนเกิด) (คน)

B = จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด (จำนวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 42 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more