ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 071: ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

KPI

-

ร้อยละ 25.09

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00 >= 20.00 >= 20.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

#เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 20.00)Q3 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0112,93363,25416.8916.4017.2820.4520.452018-11-16 14:31:07
2เขตฯ 025,90538,21116.9316.7515.8615.4515.452018-11-16 15:06:35
3เขตฯ 033,29714,02319.0018.8320.5323.5123.512018-11-16 14:52:39
4เขตฯ 0410,52592,73510.1610.1310.5811.3511.352018-11-16 10:43:38
5เขตฯ 0512,92724,06748.1149.0247.0953.7153.712018-11-16 15:13:22
6เขตฯ 069,34946,57215.2716.0018.3420.0720.072018-11-16 10:44:43
7เขตฯ 077,7886,193126.63129.83128.83125.75125.752018-11-16 11:25:52
8เขตฯ 087,01011,99246.6345.5753.4758.4658.462018-11-16 15:30:48
9เขตฯ 0910,87815,90952.1251.7261.2468.3868.382018-11-16 11:02:25
10เขตฯ 106,55534,48714.2915.3917.1519.0119.012018-11-16 11:37:13
11เขตฯ 119,54437,68916.8117.6020.8425.3225.322018-11-16 15:21:56
12เขตฯ 1210,43341,84218.8820.7723.1024.9324.932018-11-16 15:30:03
13เขตฯ 13----
  107,144426,974    25.09      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ประชากร หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนในประเทศไทย

การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง การที่ประชากรที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิตซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันที เพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบประสาทแล้วผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไวซึ่งไม่รวมผู้ป่วยส่งต่อ (Refer)

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit) (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->