ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 066: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

38.904109589041%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 25.00 >= 25.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

#เขตQ2 (>= 25.00)Q4 (>= 25.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2017-12-20 09:49:00
2เขตฯ 02---2017-12-20 09:49:00
3เขตฯ 03---2017-12-20 09:49:00
4เขตฯ 04100.002018-01-11 22:21:59
5เขตฯ 05---2017-12-20 09:49:00
6เขตฯ 06200.002018-01-11 14:11:15
7เขตฯ 07---2017-12-20 09:49:00
8เขตฯ 08---2017-12-20 09:49:00
9เขตฯ 09---2017-12-20 09:49:00
10เขตฯ 10---2017-12-20 09:49:00
11เขตฯ 11---2017-12-20 09:49:00
12เขตฯ 12---2017-12-20 09:49:00
13เขตฯ 13----
  30  0.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

คุณภาพข้อมูล ประกอบด้วย

  1.  คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ

(Ill Defined) ของจังหวัดไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด

  การเขียนรูปแบบการตายเป็นสาเหตุการตาย และการระบุสาเหตุไม่ชัดแจ้ง เช่น หัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลว ชรา ฯลฯ

  •  symptoms, signs and ill-defined conditions (ICD10 codes R00-R99)
  •  injuries undetermined whether intentional or unintentional

           ICD10 Code Y10-Y34, Y87.2)

  • ill-defined cancers (ICD10 Code C80, and C97)
  • ill-defined cardiovascular diseases (ICD10 Code I47.2, I49.0, I46, I50, I51.4, I51.5, I51.6, I51.9 and I70.9).

 

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (ยกเว้น กทม.) (จังหวัด)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่น้อยกว่า 25
Download
รายละเอียด KPI Template >>

Comments

    ไม่มี Comment