ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 066: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

KPI

-

ร้อยละ 100

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 25.00 >= 25.00 >= 25.00 >= 25.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

#เขตQ1 (>= 25.00)Q2 (>= 25.00)Q3 (>= 25.00)Q4 (>= 25.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0110,8192,06978-2018-10-29 17:37:27
2เขตฯ 026,3081,52235-2018-10-29 17:40:10
3เขตฯ 035,6051,21235-2018-10-29 17:39:10
4เขตฯ 049,5052,54038-2018-10-29 17:28:37
5เขตฯ 059,0692,50838-2018-10-29 17:41:50
6เขตฯ 0610,1902,441680.000.00100.00100.00100.002018-10-29 17:29:16
7เขตฯ 079,0611,82444-2018-10-29 17:33:57
8เขตฯ 088,6902,08647-2018-10-29 17:50:43
9เขตฯ 0911,1372,85814-2018-10-29 17:31:23
10เขตฯ 107,3391,59845-2018-10-29 17:34:54
11เขตฯ 116,3591,77537-2018-10-29 17:43:42
12เขตฯ 127,0661,61357-2018-10-29 17:49:33
13เขตฯ 13------
  101,14824,0464676    100.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

คุณภาพข้อมูล ประกอบด้วย

  1.  คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ

(Ill Defined) ของจังหวัดไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด

  การเขียนรูปแบบการตายเป็นสาเหตุการตาย และการระบุสาเหตุไม่ชัดแจ้ง เช่น หัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลว ชรา ฯลฯ

  •  symptoms, signs and ill-defined conditions (ICD10 codes R00-R99)
  •  injuries undetermined whether intentional or unintentional

           ICD10 Code Y10-Y34, Y87.2)

  • ill-defined cancers (ICD10 Code C80, and C97)
  • ill-defined cardiovascular diseases (ICD10 Code I47.2, I49.0, I46, I50, I51.4, I51.5, I51.6, I51.9 and I70.9).

 

ตัวแปร

A = จำนวนการตายทุกสาเหตุ (คน)

B = จำนวนการตายไม่ทราบสาเหตุ (คน)

C = จำนวนจังหวัดผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (จังหวัด)

D = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (ยกเว้น กทม.) (จังหวัด)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (C/D)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่น้อยกว่า 25
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->