ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 066: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

KPI

-

ร้อยละ 57.89

ค่าเป้าหมาย

97.534246575342%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 25.00 >= 25.00 >= 25.00 >= 25.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

#เขตQ1 (>= 25.00)Q2 (>= 25.00)Q3 (>= 25.00)Q4 (>= 25.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0111,0082,1367887.5087.5087.5087.502018-07-24 16:13:46
2เขตฯ 026,2041,4553560.0060.0060.0060.002018-07-24 16:15:35
3เขตฯ 035,5331,3053560.0060.0060.0060.002018-07-24 16:15:20
4เขตฯ 049,3862,5863812.5025.0029.1737.502018-07-24 16:05:32
5เขตฯ 059,0072,4262850.0043.7537.5025.002018-07-24 16:17:24
6เขตฯ 0610,2902,3836887.5075.0075.0075.002018-07-24 16:05:52
7เขตฯ 078,7651,8444475.0075.0083.33100.002018-07-24 16:10:49
8เขตฯ 088,5032,1663742.8642.8642.8642.862018-07-24 16:20:37
9เขตฯ 0911,2462,8752425.0025.0033.3350.002018-07-24 16:07:50
10เขตฯ 107,2001,5735580.0080.0086.67100.002018-07-24 16:11:39
11เขตฯ 116,1711,6771728.5735.7128.5714.292018-07-24 16:18:53
12เขตฯ 126,8001,6365757.1457.1461.9071.432018-07-24 16:20:21
13เขตฯ 13------
  100,11324,0624476    57.89      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

คุณภาพข้อมูล ประกอบด้วย

  1.  คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ

(Ill Defined) ของจังหวัดไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด

  การเขียนรูปแบบการตายเป็นสาเหตุการตาย และการระบุสาเหตุไม่ชัดแจ้ง เช่น หัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลว ชรา ฯลฯ

  •  symptoms, signs and ill-defined conditions (ICD10 codes R00-R99)
  •  injuries undetermined whether intentional or unintentional

           ICD10 Code Y10-Y34, Y87.2)

  • ill-defined cancers (ICD10 Code C80, and C97)
  • ill-defined cardiovascular diseases (ICD10 Code I47.2, I49.0, I46, I50, I51.4, I51.5, I51.6, I51.9 and I70.9).

 

ตัวแปร

A = จำนวนการตายทุกสาเหตุ (คน)

B = จำนวนการตายไม่ทราบสาเหตุ (คน)

C = จำนวนจังหวัดผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (จังหวัด)

D = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (ยกเว้น กทม.) (จังหวัด)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (C/D)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่น้อยกว่า 25
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->