ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 066: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

KPI

-

ร้อยละ 55.26

ค่าเป้าหมาย

78.904109589041%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 25.00 >= 25.00 >= 25.00 >= 25.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

#เขตQ1 (>= 25.00)Q2 (>= 25.00)Q3 (>= 25.00)Q4 (>= 25.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0111,7132,3477887.5087.5087.502018-05-15 15:07:44
2เขตฯ 026,5711,6133560.0060.0060.002018-05-15 15:09:22
3เขตฯ 035,6881,3483560.0060.0060.002018-05-15 15:09:08
4เขตฯ 049,8392,7243812.5025.0037.502018-05-15 15:01:33
5เขตฯ 059,5132,6403850.0043.7537.502018-05-15 15:11:02
6เขตฯ 0610,2782,5375887.5075.0062.502018-05-15 15:01:45
7เขตฯ 079,2542,1643475.0075.0075.002018-05-15 15:05:08
8เขตฯ 089,0342,4393742.8642.8642.862018-05-15 15:14:11
9เขตฯ 0911,4393,1141425.0025.0025.002018-05-15 15:03:13
10เขตฯ 107,2351,5624580.0080.0080.002018-05-15 15:05:47
11เขตฯ 116,5991,8063728.5735.7142.862018-05-15 15:12:34
12เขตฯ 127,5351,8164757.1457.1457.142018-05-15 15:13:59
13เขตฯ 13------
  104,69826,1104276    55.26      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

คุณภาพข้อมูล ประกอบด้วย

  1.  คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ

(Ill Defined) ของจังหวัดไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด

  การเขียนรูปแบบการตายเป็นสาเหตุการตาย และการระบุสาเหตุไม่ชัดแจ้ง เช่น หัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลว ชรา ฯลฯ

  •  symptoms, signs and ill-defined conditions (ICD10 codes R00-R99)
  •  injuries undetermined whether intentional or unintentional

           ICD10 Code Y10-Y34, Y87.2)

  • ill-defined cancers (ICD10 Code C80, and C97)
  • ill-defined cardiovascular diseases (ICD10 Code I47.2, I49.0, I46, I50, I51.4, I51.5, I51.6, I51.9 and I70.9).

 

ตัวแปร

A = จำนวนการตายทุกสาเหตุ (คน)

B = จำนวนการตายไม่ทราบสาเหตุ (คน)

C = จำนวนจังหวัดผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (จังหวัด)

D = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (ยกเว้น กทม.) (จังหวัด)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (C/D)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่น้อยกว่า 25
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->